Što je ezoterija?

Ezoterija je religijsko učenje koje se bavi zakonitostima vidljivih i neidljivih svjetova. To je skup znanja i učenja, tehnika i metoda pomoću kojih se spoznaju tajni zakoni o životu. Smisao ezoterije je da se čovjeka dovede do istinske spoznaje i to ne znanstveno nego preko unutarnjeg prosvijetljenja te uvođenja u tajni nauk.

Metode koje se vežu uz ezoteriju su tarot, joga, astrologija, reiki, kristaloterapija, bioenergija, meditacija, hipnoza, numerologija. Ezoteričnim učenjima i doktrinama pripadaju i kabala, misticizam, teozofija, alkemija, okultizam, spritizam, antropozofija i to u sklopu New Age doktrine.

Postoje tri kategorije ezoterije:

  1. okultna ezoterija koja je ujedno i najvažnija kategorija, ona sadrži alkemijski i magijski taoizam, šamanizam, tantru, hermetizam i gnosticizam,
  2. filozofska ezoterija koja sadrži teozofiju i New Age, te novoplatonizam,
  3. religijska ezoterija koja obuhvaća kabalu, sufizam i budizam.

Čitajte naše članke kako bi naučili još više o ezoteriji!