Okultizam – tajno ili skriveno

Okultizam – tajno ili skriveno

Okultizam – tajno ili skriveno Dolazi od latinske riječi occultus što znači tajan ili skriven. Putem okultizma se istražuje duhovna stvarnost. To je dostupno samo pojedincima, te se također to tumači kao skriveno znanje koje se nalazi izvan dosega osjetilnog...
Ezoterično učenje o čovjeku i svijetu – Kabala

Ezoterično učenje o čovjeku i svijetu – Kabala

Ezoterično učenje o čovjeku i svijetu – Kabala Tumači se preko svete židovske knjige Tore, a tumači brojčane odnose i slova. Sastoji se od tri osnovna dijela, teorijska, meditacijska i praktična kabala. Kabala potiće davanje i primanje, stvara se želja za...