Ezoterično učenje o čovjeku i svijetu – Kabala

Ezoterično učenje o čovjeku i svijetu - Kabala

Tumači se preko svete židovske knjige Tore, a tumači brojčane odnose i slova. Sastoji se od tri osnovna dijela, teorijska, meditacijska i praktična kabala. Kabala potiće davanje i primanje, stvara se želja za davanjem koje se još naziva i Stvoritelj te želja za primanjem koju stvara želja za davanjem.

Spis Bahir pronađen u 1. stoljeću govori o kabali, ali se kabala oduvijek prenosila usmeno. Kasnije je u 3. stoljeću napisana Knjiga Stvaranje koja tumači 22 slova hebrejskog pisma, stvaranje svijeta i to pomoću mistične simbolike 10 brojeva.

Sredinom 20. stoljeća stekla je veliku popularnost u svijetu, te ju dana smnoge zvijezde prate. Često se za kabalu kaže kako motivira te kako je ona sredstvo dublje spoznaje.