Smaragdna ploča – jedan od najstarijih alkemijskih tekstova

Smaragdna ploča – jedan od najstarijih alkemijskih tekstova

Smaragdna ploča – jedan od najstarijih alkemijskih tekstova Latinski Tabula Smaragdina, a još i Smaragdna tablica ili Zapisi sa smaragda. Vjeruje se kako je sam Hermes ugravirao tekst na smaragd. Također se vjeruje kako potječe iz drugog ili trećeg stoljeća...