Element Voda – značenje

Element Voda - značenje

Uz Vodu se vežu ribe i ostale vodene životinje, veže se osjet okusa, kamenje mramor, safir, biser, akvamarin, lapis lazuli, beril, koralji, selenit, kalcedon. Voda se koristi u ritualima za meditaciju, smrt, rođenje, za čarolije u snovima, ljubavi, lijećenju, prizivanju duhova.Veže se također uz plavu boju, srebrnu, bijelu, indigo i purpurnu boju.