Gatanje iz dlana kao vještina čitanja budućnosti

Gatanje iz dlana kao vještina čitanja budućnosti

Lijevi dlan označava ono što ste dobili rođenjem, a desni ono što ste od svega toga napravili. Za proricanje je važan i oblik i dužina ruke, šake i prstiju te oblik noktiju i linije iscrtane na dlanu, koje otkrivaju najpodrobnije podatke. Linije na dlanu su glavne smjernice. Postoje tri glavne, četiri veće ili važnije i pet manjih linija.

Tri glavne linije, koje se nalaze na oba dlana, su linija glave koja presijeca poput dijagonale, linija srca, nalazi se iznad linije glave i uvijek je paralelna i linija života koja okružuje mesnati dio palca. Četiri važne linije su linija sudbine koja ide sredinom dlana, linija zdravlja koja ide od centra, linija sunca koja ide od malog prsta i venerin pojas, linija u obliku polumjeseca koja se nalazi bliže prstima. Te četiri linije se ne nalaze uvijek na dlanu. Svatko ima specifične crte i znakove na ruci pa se dlan može uzeti kao vjerno sredstvo “identifikacije” životnog puta.