Gatanje kukuruzom – tehnika vlaških vračara

Gatanje kukuruzom - tehnika vlaških vračara

Gatanje kukuruzom najviše se obavlja u Srbiji. Potjeće iz vremena Inka, a tu tehniku su najviše koristile vlaške vračare. U doba Inka kukuruz je bio sveta biljka, te se smatrala darom boginje Velike Majke.

Kako bi se započelo gatanje potrebno je odabrati lijep komad kukuruza, klip koji ima osam uspravnih redova. Na jednu hrpu slaže se 41 zrno, a na sam vrh stavlja se neki komad ili stvar osobe kojoj se gata. Desnom rukom se tri puta pomiješaju zrna, te se puhne u njih, a potom se izgovore određene riječi. Kada se završi sa izgovorenim riječima, zrna se dijele na tri hrpice tako što će se od svake uzeti po četiri zrna i to će činiti prvi red. Zrna se slažu s lijeva na desno.

Od ostatka zrna opet slažu tri hrpice od kojih se potom ponovo uzimaju po četiri zrna koja se slažu s lijeva na desno. Isti postupak radi se za treći red.

Kada se slože tri reda oni se nazivaju, čelo kao prvi red, drugi red je sredina, a prag se naziva zadnji red. Lijeva strana je ženska strana, a desna muška strana. Cijela ova procedura radi se samo za jedno pitanje, postavi li se novo pitanje kukuruz se mora ponovo slagati na isti način.

Ako se dogodi da u svakoj hrpici bude po tri ili četiri zrna to je jako dobar znak, isto tako je dobar znak ako u gornjem redu ima sveukupno devet zrna u sve tri hrpice.