Hermetizam – odnos univerzuma i čovjeka

Hermetizam - odnos univerzuma i čovjeka

Nauk o tajnim učenjima i stvarima. Smatra se kako se hermetizam širio od helenističke i egipatske kulture. Prenosio se kako duhovno tako i preko knjiga. Hermetički spisi koji su nađeni pripisuju se Hermesu Trismegostosu, sinkretističkom božanstvu. Te knjige nazivaju se hermetika, a ona se dijeli na tehničku, religijsku i filozofsku hermetiku. Najpoznatiji spis je Tabura Smaragdina.

Smatra se kako su postojale 42 Hermesove knjige, a u njima se proučava odnos univerzuma i čovjeka. Preko hermetizma grčki i egipatski misteriji preoblikovali su se u alkemiju gdje se spominju supstance poput srebra, zlata i geme. U spisima se nalaze tumačenja kako zatvoriti anđela ili daimona u kip te mu omogučiti pomoću gema, mirisa i biljaka da progovori i proriče. U hermetizmu postoje znakovi stoicizma, novoplatonizma, judaizma, kršćanskih elemenata, te grčkih elemenata. To je kult koji je prihvaćen u Islamu kao Sabeanski.