Je li crna magija istinita?

Je li crna magija istinita?

U svakodnevnom smo životu često okruženi primjerima koji pokazuju da crna magija nije nimalo bezazlena i da njezino prakticiranje itekako postoji te sa sobom nosi ozbiljne posljedice. Bavljenje crnom magijom uvelike je slično bavljenju bijelom magijom, samo se odvija na jednoj drugoj, daleko prizemnijoj razini. Glavno obilježje crne magije je niža razina transcendentalnog i komuniciranje sa silama na toj nižoj razini. Previše puta smo čuli o opsjedanim kućama, prikazama koje lutaju noću kroz šume i polja, i opsjednutim ljudima. Sve to nedvosmisleno ukazuje na postojanje duša oko nas koje nisu otišle na višu razinu. Upravo te duše često su saveznici praktikanata crne magije, a uvijek nešto očekuju za uzvrat – povratak u materijalno (tijelo). Da se duhovi žele vratiti ponovnim rađanjem i da zato češće komuniciraju sa ženama možemo potkrijepiti i činjenicom da su se kroz povijest i narodne priče gotovo uvijek spominjale vještice, a rijetko kad vještaci (vještica – vješta žena). Oni koji se okreću crnoj magiju zapravo na kraju ispadaju izigrani, ali i njihove žrtve često ozbiljno ugrožene.