Magija – mistična vještina

Magija - mistična vještina

Magija se može naći i u nekim religijama, psihologiji, okultizmu i misticizmu. osobe koje se bave magijom nazivaju se vješticama ili vještac ako je muško, vrač ili vračara, te čarobnjak ili čarobnica.
Postoji bijela i crna magija. Crna magija predstavlja zlo i ona se upotrebljava kada se nekome želi nauditi ili mu poslati nesreću. Crna magija se povezuje sa vješticama, čarobnjacima, sotonizmom i demonopoklonstvom.

Bijela magija pak predstavlja dobru magiju, a njome se služi kada se nekome želi pomoći. Tu se bijela magija može povezati sa astrologijom, geomancijom, hiromancijom, kristalomanijom, tarotom i slično.

Postoje četiri kategorije magije. U prvu grupu spada simpatetična magija pomoću koje se nastoji ispuniti neka želja, a to se postiže pomoću simbola koji oponaša osobu ili predmet. Druga kategorija su proročanstva ili proricanje, a ovdje spada tarot, bacanje graha, rune i slično. Treća kategorija uključuje alkemiju, bacanje čini i čarobnjaštvo dok je četvrta, zadnja kategorija bacanje uroka.