Misticizam – sjedinjenje sa stvarnošću

Misticizam - sjedinjenje sa stvarnošću

Istina i Stvarnost su jednake s Bogom i imaju božansku prirodu. Misticizam je vjerovanje u postojanje Boga ili Istine kao Stvarnosti, Svatko ga doživljava individualno, a to je vsrta znanja koja nema veze s intelektualnim ni naučnim znanjem, znači to je iznad svih ostalih znanja. Bio je prisutan u katoličkoj i pravoslavnoj crkvi, a prisutan je i u učenju kabale.