Pitagora – promicatelj prijateljstva, iskrenosti i nesebičnosti

Pitagora - promicatelj prijateljstva, iskrenosti i nesebičnosti

Jedan od najpoznatijih filozofa i matematičara. Njegovo djelovanje bilo je u 6. stoljeću prije nove ere te je bio vrlo utjecajan u religijskom učenju i grčkoj filozofiji. Pitagora je vjerovao kako je sve povezano sa matematikom i kako se sve može izmijeriti u ritmičkim ciklusima, a u tom vjerovanju su ga pratili i njegovi studenti.

Pitagora je rođen na grčkom otoku Samosu, bio je sin bogatog trgovca s kojim je puno i putovao. Tokom tih putovanja susretao se s različitim ljudima, učiteljima, misliocima te je preko njih učio o znanosti i filozofiji. Nakon nekog vremena počeo se zanimati sve više za matematiku i astronomiju te je otputovao u Egipat kako bi tamo učio sve što ga zanima. Postao je hramski svećenik u Diospolisu, sudjelovao je u raspravama s filozofima i učenjacima, a kasnije je propovijedao svoje ideje na svojoj školi u Italiji. U Egiptu je proveo 10 godina, a nakon što je Perzijsko carstvo napalo i okupiralo Egipat Pitagora je kao ratni zarobljenik odveden u Babilon. Tamo je također proučavao i naučio o njihovoj kulturi, religiji i znanosti. Nakon 5 godina zarobljeništva vratio se na Samos gdje je počeo poučavati svoje stavove, metode, način mišljenja koje je naučio u Egiptu. Stanovnicima na Samosu takav način mišljenja nisu mogli prihvatiti pa je otišao u južnu Italiju gdje je stekao svoje sljedbenike. Osnovao je matematičku školu a njegovi sljedbenici morali su se pridržavati strogih pravila družbe. Postojala su dva kruga, unutarnji i vanjski. U unutarnjem krugu bili su učitelji i matematičari koji su morali biti vegetarijanci, nisu smjeli imati ništa u svom privatnom vlasništvu, te su trebali živjeti u zajednici, u tom krugu bio je i sam Pitagora. Vanjski krug su činili ostali koji nisu trebali biti vegetarijanci, oni koji su smjeli imati nešto u privatnom vlasništvu te su živjeli u svojim kućama. Sljedbenici, tj. Pitagorejci mogli su biti i muškarci i žene.

Kako su se ta Pitagorina učenja obavljala u tajnosti i zajedništvu tako je teško i točno reći o čemu je Pitagora zapravo poučavao. Zna se da je njegova škola dosta pridonijela matematici, ali oni nisu proučavali matematiku kao što se to danas radi, nisu rješavali zadatke niti formurirali matematičke izjave, njih su više zanimali matematički likovi, pojam broja, trokuta te osnove matematike.

Pitagora je danas ipak najpoznatiji po Pitagorinom poučku, teoremu koji glasi da kvadrat nad hipotenuzom pravokutnog trokuta jednak zbroju kvadrata nad dvije katete.

Bio je veliki filozof te je vjerovao kako je cijeli svijet sastavljen od suprotnosti, da su sve postojeće stvari sastavljene od oblika, a ne materijalnih tvari, a da je duša broj koji se stalno pokreće i reinkarnira. Promicao je prijateljstvo, iskrenost i nesebičnost.