Što je gnosticizam?

Što je gnosticizam?

Vjeruje se kako gnosticizam dolazi sa Istoka, te da je dio platonističke tradicije. Gnosticizam naučava da je sve materijalno zlo i da se od toga treba odvojiti jer uništava čovjeka. Ljudi su božanska bića koja su zarobljena u materijalnom svijetu, a zadaća gnosticizma je pronaći način da se čovjeka oslobodi od materijalnog svijeta i zla kojeg taj svijet donosi.

Gnosticizam se razvio u ranom kršćanstvu kao religijski pokret. Kako je cilj odvajanje od materijalnog tako je cilj pomoću ezoteričkih saznanja dovesti čovjeka do unutarnje spoznaje kako bi spoznao Boga. U gnosticizmu Bog se gleda kao neopisivog, nedohvatljivog, nespoznatljivog te onoga koji je potpuno odvojen od materijalnog. Također se smatra kako se o Bogu može više reći što on nije nego što je. Materijalni svijet u kojem čovjek živi stvoren je od demijurga, tj. nesavršenog bića. Prema učenju spasiti se mogu samo oni ljudi koji preziru tjelesni svijet i koji su povezani s Bogom.