Što je šamanizam?

Što je šamanizam?

Pojavljuje se kod Eskima, u sjevernoj i središnjoj Aziji, te kod plemena u Sibiru. To je spiritističko magijski oblik religije, a vjeruje se kako su duhovi gospodari prirode. Vrač šaman pomoću obreda uspostavlja vezu između čovjeka i duhova i to sve kako bi se od duhova dobili odgovori vezani uz liječenje bolesti, pitanja vezana uz pleme i slično. Taj obred obavlja se pomoću plesa, zazivanja, bubnjeva, zvončića i slično.

Vrač šaman može se postati nasljeđem ili po nekim znacima. Znakovi su obično tjelesne prirode kao osoba sa šest prstiju ili slično, te psihički ako je osoba epileptičar ili slično. Za šamana je bitno da se pripremi za svoj poziv jer treba biti spreman za fizičke i psihičke napore. Također, šaman mora naučiti tajni jezik kako bi prilikom obreda mogao komunicirati sa duhovima. On je posrednik između vidljivog i nevidljivog svijeta.