Uroci – zlo koje se baca na drugu osobu

Uroci - zlo koje se baca na drugu osobu

Vjerovalo se kako taj urok donosi bolest, nesreću osobama na koje je taj urok bačen. Ljudi su urok otklanjali prelijevanjem vode, kucanjem u drvo, češnjakom, gašenjem ugljena, tajnim formulama, crvenom vunicom.

Vidljivi znakovi uroka su neraspoloženje, nezainteresiranost, tjeskoba, zijevanje popračeno suzama, bol u vratu, glavi i prsima. Osoba koja baca urok koristi se prodornim pogledom koji djeluje na drugu osobu. Ako osoba na koju se baca urok nije zaštićena, urok će lako doprijeti do nje, ako pak je zaštićena urok može priječi na osobu koja ga je bacila. Nevidljivi znakovi uroka su bolest, nesreća ili neke promjene koje se ne mogu objasniti.

Urok se može baciti namjerno i nenamjerno. Namjerno će baciti urok osoba koja je zavidna drugoj osobi na nečemu, a nenamjerno će baciti osoba čiji je prodoran pogled veoma snažan iako ne želi loše određenoj osobi. Onaj koji baca urok mora imati na umu da će platiti neku cijenu ako se taj urok primi za osobu kojoj je urok namijenjen. Savjetuje se osobama na koje je bačen urok da se sami brane svojim umom jer je to moćno oružje, ne treba željeti nesreću osobi koja je bacila urok, te treba probati sačuvati svoj mir i nastaviti se boriti. Isto tako, uroci se mogu skinuti i raznim izričajima i molitvama.